Elforsyningsproblemer
Følgende forstyrrelser af elforsyningen forekommer:

Spændingsdyk.


Spændingsdyk er en kortvarig formindskelse af spændingens indhyldningskurve (> 10mS).
Det kan påvirke en eller flere faser og være af forskellig styrke og varighed.
Man taler om spændingsdyk, når spændingen falder under 10% af den erklærede spænding.

Mulige årsager til spændingsdyk: afledning gennem en overspændingsleder på en transmissionslinie

 • kortvarig, utilsigtet berøring af en transmissionslinie; det kan være træer, fugle, fejl i isolation, m.m.
 • koblinger i nettet; parallelforbindelse, omkobling mellem dele af linier m.m.
 • ind- og udkoblinger af store forbrugere; f.eks. byggekraner o.m.a.
 • svækkelse af spændingen på forbindelsen til det europæiske net.

Kortvarig overspænding.

Kortvarig overspænding er en forøgelse af spændingens amplitude, som kan vare i flere perioder. Man taler om overspænding, når spændingen overstiger den erklærede spænding med 10%.

Mulige årsager til kortvarig overspænding:

 • Ud- og indkobling af store forbrug
 • fejl på en nabofase
 • fejl på forbindelsen til 0,
 • fejl på kondensatorbatterierne,
 • atmosfæriske overspændinger

Kortvarige afbrydelser.

Kortvarige afbrydelser er fuldstændige afbrydelser af forsyningsspændingen på mellem 10 msec og 60 sec. De må ikke forveksles med mikroafbrydelser, som typisk har en varighed kortere end 10 msec. Kortvarige afbrydelser opstår ofte i forbindelse med afbrydelser foretaget af beskyttelsesudstyr, som følge af fejl eller overspænding.

Langvarige afbrydelser.

Langvarige afbrydelser er en komplet afbrydelse af forsyningsspændingen. Disse kan vare fra 60 sec til flere timer og dage. De opstår som en beskyttelsesmæssig langvarig overbelastning.

Asymmetri.

Asymmetri af spændingen er forskellig spænding i faserne. Årsagen er som oftest asymmetriske belastninger.

Transienter.

Transienter er forbigående og kortvarige forstyrrelser. Hyppigheden for deres opståen er oftest tilfældig og varigheden kortere en 10 msec. De kan være skadelige for visse typer af apparater, som ikke er tilstrækkeligt immune overfor transienter.

Mulige årsager til transienter kan f.eks. være:

 • koblinger i nettet og belastninger
 • atmosfæriske forstyrrelser
 • kontaktprel
 • effekt-elektronik (f.eks. regenerering af energien ved opbremsning eller ved hastighedsnedsættelse og bremsning af en elevator)
 • elektrostatiske overspændinger

Harmoniske forstyrrelser.

Harmoniske forstyrrelser er deformation af spændingens ideelle sinusformede kurveform. Harmoniske forstyrrelser stammer i hovedsagen fra ulineært energitræk med halvledere. Det er typisk effekter, som skyldes anvendelsen af effektelektronik (dioder, triacs, MosFets, transistorer, thyristorer) i forbindelse med motorer med variabel hastighed (frekvensomformere), UPS (uninterruptable power supply), solcelleanlæg, induktionsovne, sparepærer, m.m. Harmoniske forstyrrelser kan også opstå, når en transformator går i mætning.

Kommutationsstøj.

Kommutationsstøj er korte skår i spændingskurven. De er af periodisk natur og påvirker kurveformen som harmoniske forstyrrelser. Forstyrrelserne er resultatet af kortslutninger (af ca. 1 msec's varighed) under kommuteringen.

Højfrekvent støj .

Højfrekvent støj er sædvanligvis et signal med en frekvens over 10 KHz, som lægger sig oveni 50 Hz signalet (netfrekvensen). Årsagen er ofte en uhensigtsmæssig kabling i nærheden af computersystemer og i en mangelfuld udførelse af en jordforbindelse. Fænomenet kan også opstå, hvis mange roterende maskiner med børster af kul er samlet.

Derfor bør man som et minimum sikre  sine mest betydende og vigtige servere og eventuelt vigtigt transmissionsudstyr (netværk)med en UPS fra NewCord Data, så man undgår problemer, som opstår og kommer fra lysnettet.
Spørgsmål eller problemer vedrørende dette Websted skal sendes til al sendes til webmaster@NewCord.dk
Copyright © 2023[@NewCord.dk]. Alle rettigheder forbeholdes.
Senest redigeret:  09-05-2024
26-05-2024 19:43:12