Teleslyngeforstærker TFST12 Basis
- op til 140m2 -
Mindre, men meget effektiv og kraftig teleslyngeforstærker for hørehæmmede beregnet til at drive teleslynger i beboelsesrum, som stuer, soveværelser, fælles opholdsrum efter seneste normer (DS/EN 60118-4:2015).

Basis version leveres med indgange for Radio og TV - Video. Andre versioner desuden med tilslutning af rummikrofon og/eller mikrofon. Versionerne TFST12 Rummikrofon samt TFST12 Mikrofon.

Ved tilslutning til TV var SCART stikket tidligere den bedste måde, men med SMART-TV er SCART stikket i de fleste tilfælde forsvundet og istedet erstattet med en optisk lydudgang. I modsætning til tidligere er denne udgang digital, hvorfor der skal anvendes en optisk digital converter med analog udgang som tilsluttes teleslyngeforstærkeren. Lydsignalet herfra er uafhængig af TV's volumekontrol.


Balanceret lavimpedans udgang betyder, ar det er muligt at opnå en optimal impedans- og effekttilpasning til slyngen, således at unødigt tab af effekt undgås.

Forstærkeren kan monteres direkte på væg med ekstra beslag eller blot lægges direkte på fast underlag. Enkel montage, ingen indjusteringer - alle funktioner indstiller sig automatisk. Dog skal anvisninger omkring teleslyngen følges. Forskellige effektversioner kan leveres til større teleslynger.

Tilslutningskabler i forskellige længder og typer på lager.

For at undgå at slyngens selvinduktion har for stor negativ virkning på den øverste grænsefrekvens i slyngen samt at kabelsamlinger medfører for store tab sat i relation til lave slyngeimpedanser, er alle forstærkere hos NewCord Audio dimensioneret efter en belastningsimpedans på 1Ω jvnf. ”Beregninger og måling af feltstyrken for teleslyngeanlæg”, Laboratoriet for Teknisk-Audiologisk Forskning, Stig C. Dalsgaard 1972.

NewCord Audio’s teleslyngeforstærkeres teleslyngestrøm opgives derfor ved belastning på 1Ω. Desuden opgives den maximale slyngestrøm som effektivværdi (RMS). Til beregning af feltstyrken giver disse værdier et langt mere realistisk resultat.

På anmodning beregner NewCord Audio gerne nødvendig teleslyngeleders dimension.

Til anlæg med behov for reduceret overhøring, bør der skal anvendes DoubleLoop/SuperLoop teleslynger - Se under Teleslyngeforstærker TFST12DL version.

Teleslyngeforstærker type TFST12 Basis version 
Tekniske specifikationer:
Dækningsareal: 100m2, max. længde af mindste side: 8m m/1 slynge
140m2, max. længde af mindste side: 10m m/2 slynger
Slyngestrøm: 4,0A rms/5,6A peak max. ved 1Ω.
Belastningsimpedans: 1 - 3 , Balanceret udgang
Frekvensområde: 80 -7.000 Hz -3dB
Radio følsomhed: 100 mV/47 kΩ.  (Signal 10mV til 2,5V)
TV følsomhed: 100 mV/47 kΩ.  (Signal 10mV til 2,5V)
Signal/støjforhold: bedre end 80 dB
Forvrængning: mindre end 0,6%/1 KHz
AGC regulering: 30 dB, max. signalniveauændring <1,5 dB
Nettilslutning: 230V 50/60 Hz  50W max. Ekstern unit.
Mål: 175/200 x 80 x 30 mm. Al-kabinet

TFST12 Basis, pris excl. moms og fragt d.kr. 1.840,--

Obs! Vi er også til højttaleranlæg!
- og tekniske spørgsmål og problemer hjælper vi gerne med!

Spørgsmål eller problemer vedrørende dette Websted skal sendes til al sendes til webmaster@NewCord.dk
Copyright © 2023[@NewCord.dk]. Alle rettigheder forbeholdes.
Senest redigeret:  09-05-2024
16-06-2024 17:18:08