Teleslyngeforstærker TFST12DL
- DoubleLoop - op til 140m2

NewCord Audio's forstærkerserie TFM7MF er teleslyngeforstærkere, som er beregnet til kontinuerlig drift i anlæg efter seneste normer (DS/EN 60118-4:2015 400mA/m).

DL står for DoubleLoop, som er et dobbelt teleslyngesystem. Korrekt indjusteret betyder det en meget ensartet feltstyrkedækning indenfor teleslyngeområdet. Udenfor slyngen vil der være en stor feltstyrkedæmpning lig med reduktion af overhøring til andre nært liggende teleslynger. DoubleLoop princippet benytter sig af 2 fasekoblede teleslyngeforstærkere. Slyngerne lægges i et specielt mønster baseret på lokale forhold. Indjustering/indkøring skal foretages med feltstyrkemåler, f.eks. NewCord Audio's FMT3.
Udarbejdelse af teleslyngelægningstegninger med skyldig hensyntagen til korrekt frekvenslinearitet samt optimal impedans- og effekttilpasning af slyngen - således at unødigt effekttab undgås - kan mod beregning foretages af NewCord Audio. Dette gælder også for indkøring/indjustering samt målerapport.

For at undgå at slyngens selvinduktion har for stor negativ virkning på den øverste grænsefrekvens i slyngen samt at kabelsamlinger medfører for store tab sat i relation til lave slyngeimpedanser, er alle forstærkere hos NewCord Audio dimensioneret efter en belastningsimpedans på 1Ω jvnf. ”Beregninger og måling af feltstyrken for teleslyngeanlæg”, Laboratoriet for Teknisk-Audiologisk Forskning, Stig C. Dalsgaard 1972.

NewCord Audio’s teleslyngeforstærkeres teleslyngestrøm opgives derfor ved en belastning på 1Ω. Desuden opgives den maximale slyngestrøm som effektivværdi (RMS). Til beregning af feltstyrken giver disse værdier det mest realistiske resultat. Balanceret udgang.

Teleslyngeforstærkeren forsynet med et særligt forforstærkermodul udviklet til teleslynge. Leveres normalt med Line indgang. Dette modul sørger for at signalniveauet til effektforstærkeren altid er på max. til fuld udstyring uden klipning.

Effektforstærkermodulerne er forsynet med SCART stik for sammenkobling af flere  teleslyngeforstærkere. Normalt kobles teleslynge forforstærkerens indgang til et linieniveau på en mixerpult i højttaleranlægget.
Teleslyngeforstærker type TFST12DL
Tekniske specifikationer:
Dækningsareal: 140m2, max. længde af mindste side: 10m
Slyngestrøm: 2 x 4,0A rms/5,6A peak max. ved 1Ω.
Belastningsimpedans: 1 - 3 , Balanceret udgang. Hver forstærker.
Frekvensområde: 80 -7.000 Hz -3dB
Line 1 (Radio) følsomhed: 100 mV/47 kΩ.  (Signal 60mV til 2,5V)
Line 2 (TV-Video) følsomhed: 100 mV/47 kΩ.  (Signal 60mV til 2,5V)
Signal/støjforhold: bedre end 80 dB
Forvrængning: mindre end 0,5%/1 KHz
AGC regulering: 30 dB, max. signalniveauændring <1,5 dB
Nettilslutning: 230V 50/60 Hz  70W max. Ekstern unit.
Mål: 175/200 x 160 x 35 mm. Al-kabinet

TFST12 DL, pris excl. moms og fragt d.kr. 3.695,--

Obs! Vi er også til højttaleranlæg!
- og tekniske spørgsmål og problemer hjælper vi gerne med!

Spørgsmål eller problemer vedrørende dette Websted skal sendes til al sendes til webmaster@NewCord.dk
Copyright © 2023[@NewCord.dk]. Alle rettigheder forbeholdes.
Senest redigeret:  09-05-2024
16-06-2024 18:06:32