Teleslynger - op til 140m2
med Rummikrofon
Mindre og meget effektiv og kraftig teleslyngeforstærker for hørehæmmede beregnet til at drive teleslynger i beboelsesrum, som stuer, soveværelser, fælles opholdsrum efter seneste normer (DS/EN 60118-4:2015).

Version TFST12 Rummikrofon version leveres med indgange for radio, TV-Video, samt tilslutning af rummikrofon.

Ved tilslutning til TV var tidligere SCART stikket den bedste måde, men med SMART-TV er SCART stikket i de fleste tilfælde forsvundet og istedet erstattet med en optisk lydudgang. I modsætning til tidligere er denne udgang digital, hvorfor der skal anvendes en optisk digital converter med analog udgang som tilsluttes teleslyngeforstærkeren. Lydsignalet herfra er uafhængig af TV's volumekontrol.

Forstærkeren kan monteres direkte på væg med ekstra beslag eller blot lægges direkte på fast underlag. Enkel montage, ingen indjusteringer - alle funktioner indstiller sig automatisk. Dog skal anvisninger omkring teleslyngen følges. Forskellige effektversioner kan leveres til større teleslynger.

Tilslutningskabler i forskellige længder og typer på lager.

For at undgå at slyngens selvinduktion har for stor negativ virkning på den øverste grænsefrekvens i slyngen samt at kabelsamlinger medfører for store tab sat i relation til lave slyngeimpedanser, er alle forstærkere hos NewCord Audio dimensioneret efter en belastningsimpedans på 1Ω jvnf. ”Beregninger og måling af feltstyrken for teleslyngeanlæg”, Laboratoriet for Teknisk-Audiologisk Forskning, Stig C. Dalsgaard 1972.

NewCord Audio’s teleslyngeforstærkeres teleslyngestrøm opgives derfor ved en belastning på 1Ω. Desuden opgives den maximale slyngestrøm som effektivværdi (RMS). Til beregning af feltstyrken giver disse værdier et langt mere realistisk resultat.

På forespørgsel beregner NewCord Audio gerne nødvendig teleslyngeleders dimension.

Til anlæg med behov for reduceret overhøring, bør der anvendes DoubleLoop/SuperLoop teleslynger - Se under Teleslyngeforstærker TFST12DL version.
Teleslyngeforstærker type TFST12R - version for rummikrofon
Tekniske specifikationer:
Dækningsareal: 80m2, max. længde af mindste side: 8m m/1 slynge
110m2, max. længde af mindste side: 10m m/2 slynger
Slyngestrøm: 4,0A rms/5,6A peak max. ved 1Ω.
Belastningsimpedans: 1 - 3 ohm. Balanceret udgang.
Frekvensområde: 80 -7.000 Hz -3dB
Radio følsomhed: 100 mV/47 KΩ
TV følsomhed: 100 mV/47 KΩ
Rummikrofon følsomhed: 600 mV/10 KΩ
Signal/støjforhold: bedre end 80 dB
Forvrængning: mindre end 0,5%/1 KHz
AGC regulering: 30 dB, max. signalniveauændring <1,5 dB
Nettilslutning: 230V 50/60 Hz  50W max. Ekstern unit.
Mål: 175/200 x 80 x 30 mm. Al-kabinet

TFST12 Rummikrofon version, priser excl. moms og fragt d.kr. 1.940,--

Obs! Vi er også til højttaleranlæg!
- og tekniske spørgsmål og problemer hjælper vi gerne med!

Spørgsmål eller problemer vedrørende dette Websted skal sendes til al sendes til webmaster@NewCord.dk
Copyright © 2023[@NewCord.dk]. Alle rettigheder forbeholdes.
Senest redigeret:  09-05-2024
16-06-2024 18:21:04