Teleslyngeforstærker TFST 12 Special
- op til 110m2- indgang for trådløs mikrofon, udgang til Aktiv højttaler

Mindre, men meget effektiv og kraftig teleslyngeforstærker for hørehæmmede beregnet til at drive teleslynger i  fælles opholdsrum og samlingslokaler efter seneste normer (DS/EN 60118-4:2007).

Version TFST12 Special version med indgang for Radio/TV-Video/CD/PC og mikrofon samt med udgang for Aktive højttalere. Direkte indgang til andre teleslynge forstærker.
Denne version anvendes specielt til transportable anlæg.

Ved tilslutning til TV var tidligere SCART stikket den bedste måde, men med SMART-TV er SCART stikket i de fleste tilfælde forsvundet og istedet erstattet med en optisk lydudgang. I modsætning til tidligere er denne udgang digital, hvorfor der skal anvendes en optisk digital converter med analog udgang som tilsluttes teleslyngeforstærkeren. Lydsignalet herfra er uafhængig af TV's volumekontrol.

Balanceret lavimpedans udgang betyder, ar det er muligt at opnå en optimal impedans- og effekttilpasning til slyngen, således at unødigt tab af effekt undgås.

Forstærkeren kan monteres direkte på væg eller blot lægges direkte på fast underlag. Enkel montage, ingen indjusteringer - alle funktioner indstiller sig automatisk. Dog skal anvisninger omkring teleslyngen følges.

For at undgå at slyngens selvinduktion har for stor negativ virkning på den øverste grænsefrekvens i slyngen samt at kabelsamlinger medfører for store tab sat i relation til lave slyngeimpedanser, er alle forstærkere hos NewCord Audio dimensioneret efter en belastningsimpedans på 1Ω jvnf. ”Beregninger og måling af feltstyrken for teleslyngeanlæg”, Laboratoriet for Teknisk-Audiologisk Forskning, Stig C. Dalsgaard 1972.

NewCord Audio’s teleslyngeforstærkeres teleslyngestrøm opgives derfor ved en belastning på 1Ω. Desuden opgives den maximale slyngestrøm som effektivværdi (RMS). Til beregning af feltstyrken giver disse værdier et langt mere realistisk resultat.

På anmodning beregner NewCord Audio gerne nødvendig teleslyngeleders dimension.
Teleslyngeforstærker type TFST12 Specialversion for mikrofon/HT
Tekniske specifikationer:
Dækningsareal: 80m2, max. længde af mindste side: 8m m/1 slynge
110m2, max. længde af mindste side: 10m m/2 slynger
Slyngestrøm: 4,0A rms/5,6A peak max. ved 1Ω.
Belastningsimpedans: 1 - 3 ohm. Balanceret udgang.
Frekvensområde: 80 -7.000 Hz -3dB
Radio/Line følsomhed: 100 mV/47 KΩ
Line out til aktiv højttaler: 1,0 V/1 KΩ
Mikrofon følsomhed: 20 mV/10 KΩ
Signal/støjforhold: bedre end 80 dB
Forvrængning: mindre end 0,5%/1 KHz
AGC regulering: 30 dB, max. signalniveauændring <1,5 dB
Nettilslutning: 230V 50/60 Hz  50W max. Ekstern unit.
Mål: 175/200 x 80 x 30 mm. Al-kabinet

TFST12 Specialversion, priser excl. moms og fragt d.kr. 1.810,--

Obs! Vi er også til højttaleranlæg!
- og tekniske spørgsmål og problemer hjælper vi gerne med!

Spørgsmål eller problemer vedrørende dette Websted skal sendes til al sendes til webmaster@NewCord.dk
Copyright © 2023[@NewCord.dk]. Alle rettigheder forbeholdes.
Senest redigeret:  09-05-2024
16-06-2024 17:58:42