Teleslyngeforstærker T65 til større stationære installationer op til 250m2 /14m
NewCord Audio's forstærkerserie TFM7MF er teleslyngeforstærkere, som er beregnet til kontinuerlig drift i store anlæg med fuld effekt efter seneste normer (DS/EN 60118-4:2015   400mA/m).

Ingen indjustering og betjening nødvendig.

Erfaringsmæssigt kan forstærkeren med en korrekt dimensioneret og lagt teleslynge samt normale bygningsforhold (ikke jernkonstruktioner med galvanisk forbindelse i indstøbte jernnet) dække op til 300m2 og med mindste side på max.14m. Med jern i bygningen kan dækningen blive anderledes.

Forstærkerne er konstrueret til at "drive" et stort teleslyngenet uden at kabelkapaciteter og andet får indflydelse på den daglige driftfunktionen. Balanceret udgang med transformer medfører, at det er muligt at opnå en optimal impedans- og effekttilpasning til slyngen, således at unødigt tab af effekt undgås. Udgangsforstærkeren er opbygget med MOS-FET transistorer, hvilket betyder særdeles gode data.  

Som standard er teleslyngeforstærkeren forsynet med et specielt forforstærkermodul beregnet til teleslynge. Leveres normalt med Line indgang. Dette modul sørger for at signalniveauet til effektforstærkeren altid er på max. til fuld udstyring uden klipning. Sammensætningen af en teleslyngeforstærker kan ske med funktioner/moduler efter ønske  uden brug af specialværktøj. Forstærkeren kan desuden leveres med stik efter ønske pga opbygningen med løse modulbagplader.

Effektforstærkermodulerne er forsynet med SCART stik for sammenkobling af flere effekt- og teleslyngeforstærkere, ind- og udgange til indgangsmoduler samt forskellige styringsfunktioner. Normalt kobles teleslynge forforstærkerens indgang til et linieniveau på højttaleranlægget.

For at undgå at slyngens selvinduktion har for stor negativ virkning på den øverste grænse-frekvens i slyngen samt at kabelsamlinger medfører for store tab sat i relation til lave slyngeimpedanser, så er alle forstærkere hos NewCord Audio dimensioneret efter en belastnings-impedans på 1Ω jvnf. ”Beregninger og måling af feltstyrken for teleslyngeanlæg”, Laboratoriet for Teknisk-Audiologisk Forskning, Stig C. Dalsgaard 1972.

NewCord Audio’s teleslyngeforstærkeres teleslyngestrøm opgives derfor ved en belastning på 1Ω. Desuden opgives den maximale slyngestrøm som effektivværdi (RMS). Til beregning af felt-styrken giver disse værdier et langt mere realistisk resultat.

På forespørgsel beregner NewCord Audio gerne nødvendig teleslyngelednings dimension.

Teleslyngeforstærker type TFM7MF/T65
Tekniske specifikationer:

Effektforstærkermodul:
UDGANGSBELASTNING: ≥ 1 Ω
SLYNGESTRØM, max.: 8,6A RMS / 12,2A peak ved 1Ω
MONITORUDGANG: 8 Ω
FREKVENSOMRÅDE (ref. 1 KHz): 80 Hz – 7 kHz -3 dB
FORVRÆNGNING: ≤ 0,4%/1 kHz/THD/nom.effekt
FREKVENSKORREKTION (ref. 1 KHz): 80 Hz ±8 dB, 5 kHz ±8 dB
INDGANGE (on/off funktion):
styrke- og toneregulering 1.,2.,3. og 4.  
0,200 volt/20 kΩ (justerbar)
0,775 volt/10 kΩ
IND-/UDGANG (direkte): 0,775 volt/600Ω udg. alternativt 100mV/10kΩ indg. - ubalanceret
SIGNAL/STØJ:
Indgang 1.,2.,3.,4. (ubalanceret)
≥ 96 dB (Alle indgange belastet m/600Ω)
ÅBEN/LUK af INDGANGE: ≥ 12 volt DC
VU-METER (område): ÷30 dB ----> +6 dB (+6 dB ~ klipning)
NETTILSLUTNING: 230 volt, 50 – 60 Hz
FORBRUG: 120 VA
MÅL:
.
Bredde: 425 mm, Dybde: 375 mm
Højde: 133 mm (3HE/ rack), 142 mm m/ben
Forforstærkermodul:
LINE1:
Aktiv
Velegnet til signal fra f.eks. linieudgang på mixerpulte og forstærkere
Indgang: 50 mV/15kΩ ubalanceret
Forvrængning: ≤ 0,1%/1 kHz/30 mV max. 0,3%/3,5 V
S/N: ~ 73 dB
AGC regulering: 41 db max. Signalniveauændring <1,5 dB
Teleslyngeforstærker type TFM7MF/T65, pris excl. moms og fragt d.kr. 3.630,--

Obs! Vi er også til højttaleranlæg!
-  tekniske spørgsmål og problemer hjælper vi gerne med!

Spørgsmål eller problemer vedrørende dette Websted skal sendes til al sendes til webmaster@NewCord.dk
Copyright © 2023[@NewCord.dk]. Alle rettigheder forbeholdes.
Senest redigeret:  09-05-2024
16-06-2024 17:06:46