Telefonundervisning og træningssystem type 4570

Til undervisning og træning i telefonbetjening har NEWCORD udviklet et transportabelt undervisningssystem for 6 særskilte telefongrupper. Den enkelte gruppe består af 2-3 deltagere med hver sin telefon. Den ene deltager foretager ”den udefra kommende opringning”, den anden deltager ”modtager og besvarer” opringningen. Den eventuelt tredje og sidste deltager fungerer som medlytter og kommentator. Samtalen optages automatisk på båndoptager, sålænge telefonrøret er afløftet.Undervisningsleder kan medlytte på de enkelte grupper. Undervisningslederen kan efter seancen individuelt afspille de enkelte samtalegrupper via hovedtelefon eller indbygget højttaler.

På undervisningslederens centralenhed/pult kan aktiviteten i de enkelte grupper følges.

 

Systemet består af en centralenhed samt tilkoblet enhed med 6 cassetterecordere, dertil 3 sæt  telefontilslutningsenheder med 6m kabel samt 3 sæt telefontilslutningsenheder med 8m kabel. Disse enheder har stikdåser for 2 samtaletelefoner samt 1 medhørstelefon. Desuden 6 stk  forlængerkabler a’ 10m.

Istedet for cassetterecordere kan tilslutning og program for optagelse på PC leveres.

 

Pult for undervisningsleder  

  

Enhed med 6 cassetterecordere

 

Til systemet hører desuden 18 identiske telefoner. Disse telefoner benyttes til samtalebrug samt opringning og er stort set identiske med almindelige telefoner, dog er funktionen for opringningstone ændret. Telefonerne kan derfor ikke benyttes på fastnettet.

Yderligere tilbehør: 1 sæt hovedtelefoner samt 4m netforlænger/fordelerkabel.

Telefontræningssystemet leveres samlet med alt tilbehør i transportkasser. Enkelt og let at sætte op.

 

     

 

Undervisningstelefoner

Spørgsmål eller problemer vedrørende dette Websted skal sendes til al sendes til webmaster@NewCord.dk
Copyright © 2023[@NewCord.dk]. Alle rettigheder forbeholdes.
Senest redigeret:  09-05-2024
16-06-2024 18:30:34