Hvorfor UPS? - Kort orientering

For de fleste er strøm bare noget, som kommer ud af en stikkontakt. Imidlertid er det noget helt andet for den elektronik, som skal bruge strømmen!
I vores stikkontakter forventer vi at få en spænding på 230volt 50Hz, men mange gange i minuttet kommer der både mere eller mindre ud end disse 230volt og 50Hz ud gennem stikkontakten.
Højteknologi og små tolerancer betyder ekstrem følsomhed for den digitale kommunikation og der skal derfor ikke mange udsving og afsmitning til, før skader og fejl opstår.

Der er to ubehagelige kendsgerninger i denne elektroniske tidsalder:

 • Kraftværkerne kan ikke levere den rene, stabile spænding, som den følsomme elektronik kræver.
 • Brugeren er selv fuldt ud ansvarlig for sit udstyrs tilstand og driftsikkerhed. 

En undersøgelse foretaget af IBM viser, at en almindelig computer bliver udsat for strømproblemer mere end 120 gange om måneden. Konsekvenserne af spændingsproblemerne kan være mange - tastaturet låser, hardwaren forringes, eller i de mere alvorlige tilfælde - alle data går tabt, eller bundkortet brænder sammen. I en undersøgelse foretaget af Yankee Group angav næsten halvdelen af virksomhederne i undersøgelsen, at deres omkostninger i forbindelse med nedetid beløb sig til over 1.000 amerikanske dollars i timen. 9 % vurderede, at omkostningerne beløb sig til op mod eller mere end 50.000 amerikanske dollars i timen.

Erhvervslivet bliver tydeligvis mere og mere afhængig af en elforsyning, som idag bliver presset ud over dens kapacitet. På trods af de enorme fremskridt inden for computerteknologien, skal der stadig ikke mere end en kort strømafbrydelse til, før man mister de data, man sidder og arbejder med.

Rigtig alvorligt bliver det, hvis man mister de tidligere gemte filer eller måske endda hele harddisken. Dette kan ske, hvis der opstår en strømforstyrrelse, mens ens computer gemmer en fil. Netværksfilservere, der konstant skriver til harddisken, er særligt sårbare.

Desværre er der ikke udsigt til, at situationen forbedres foreløbigt. Det tager ca. ti år at få et nyt kraftværk i gang, og bekymringer mht. atomkraft og fossile brændstoffer har bremset bygningen af nye kraftværker.

Man siger ofte, at der findes to slags computerbrugere:

 1. Dem, som har mistet data pga. strømproblemer.
 2. Dem, der vil miste data pga. strømproblemer.

Heldigvis er der i de senere år opstået en ny type brugere, som har indset behovet for beskyttelse af data og har taget de nødvendige forholdsregler, så brugerne er forberedt på det uafvendelige.

Strømproblemer er den hyppigste årsag til tab af data.

Følgende fejlprocenter er hentet fra USA: 
 • Strømsvigt/overspænding: 45.3%
 • Stormødelæggelse: 9.4%
 • Brand eller eksplosion: 8.2%
 • Hardware-/softwarefejl: 8.2%
 • Oversvømmelse og vandskade: 6.7%
 • Jordskælv: 5.5%
 • Netudfald: 4.5%
 • Menneskelig fejl/sabotage: 3.2%
 • Højspændingsfejl: 2,3
 • Andet: 6,7%

Konsekvenser af en strømforstyrrelse:

Overspænding, spændingsspidser, strømsvigt og underspænding...

Hvad sker der med en computer, når den bliver udsat for sådanne uregelmæssigheder? Som eksempel kan tages et lynnedslag, selvom det kun er ét af de talløse problemer, som et system kan komme ud for.

Lynet slår ned i en transformer i nærheden. Hvis spændingen er kraftig nok, løber den øjeblikkelig gennem kabler, netværk, serielle linier og telefonlinier m.m. med en kraft, der svarer til en flodbølge. Overspændingen trænger ind i computeren gennem udtaget eller ADSL linjen. Det første, der beskadiges, er som regel et modem/router eller et bundkort. Derefter beskadiges chipsene - og alle data går tabt.

Elselskabet reagerer på overspændingen ved at udkoble forsyningsnettet. Dette medfører underspænding og strømsvigt. Hvis spændingen falder for meget eller helt afbrydes, kan harddisken gå ned og derved ødelægges alle de data, der er gemt på den. Igangværende arbejde, der ligger i cachen, vil under alle omstændigheder øjeblikkelig gå tabt. I værste fald kan filallokeringstabellen eller adgangskodebeskyttelsen på harddisken blive ødelagt, hvorefter harddisken er ubrugelig.
Spørgsmål eller problemer vedrørende dette Websted skal sendes til al sendes til webmaster@NewCord.dk
Copyright © 2023[@NewCord.dk]. Alle rettigheder forbeholdes.
Senest redigeret:  09-05-2024
16-06-2024 17:31:27