Uranlæg - hovedure - biure - quartz ure
Microprocessorstyret hovedur beregnet til at drive et større antal biure med polariserede minutpulser, således at alle biurene kan stilles og styres fra centralt hold. Kan leveres med aut. sommer-/vinter omskiftning samt synkronisering til NTP tid via PC/Windows /Seriel port. Med synkronisering til NTP tid kan en realtids nøjagtighed på millisekunder opnås.

Hoveduret kan leveres med/uden indbygget analogt biur. Et indbygget biur letter arbejdet ved tidsindstilling og opstart af et anlægs biure. Indbygget start/stop funktion samt hurtig efterindstillingsfunktion af biure. Ved netudfald stopper udsendelsen af biurspulser. Er hoveduret forsynet med nødstrømsbatteri, vil en indbygget gangreserve opsamle de ikke udsendte pulser. Når netspændingen kommer igen vil biurene automatisk blive efterindstillet.

Hoveduret er forsynet med 4 programkredse - ugeprogram - med skifte relækontakt samt transistorlogik. Programmerede tidspunkter kan enten forekomme som en enkelt funktion - ringetid (sluttekontakt/åben collector) eller som en funktion, hvor det første tidspunkt medfører en konstant sluttefunktion og det andet tidspunkt ophæver denne.
Quartz hovedur type QHU 83 uden biur
                  
Biure med urskive med tal - Helvetica eller streg. Alle kan everes som quartz ure. 
  • Driftsikkert system
  • Anlæggene kan udbygges
  • Biure kan leveres i forskellige versioner
  • Hovedure kan leveres med synkronisering til NTP tid ("atomtid") via PC/Internet
  • Hovedure kan leveres med automatisk sommer-/vintertidsomskiftning af biure

    Yderligere informationer om NewCord's ur program kan fås hos NewCord Audio. 

Hovedur QHU83 excl. biur, PC synkronisering og akkumulator,            pris kr. 2.850,--

Hovedur QHU83 excl. biur og akkumulator , incl. PC synkronisering,  pris kr. 3.200,--

Hovedur QHU83 excl. biur, incl. PC synkronisering og akkumulator,   pris kr. 3.380,--

Alle priser excl. moms og forsendelse.

Spørgsmål eller problemer vedrørende dette Websted skal sendes til al sendes til webmaster@NewCord.dk
Copyright © 2023[@NewCord.dk]. Alle rettigheder forbeholdes.
Senest redigeret:  09-05-2024
16-06-2024 16:17:27